BTW-tarief onderhoud woningen omlaag
24 oktober 2010

heeft minister de Jager aangekondigd.
Wat zijn de voorwaarden en voor welke periode geldt dit?
Lees hier de antwoorden op de meestgestelde vragen.

1. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde
btw-tarief (6%) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden?
• Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en
herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.
• Renovatie- en herstelwerkzaamheden: het vernieuwen, vergroten,
herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
• Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent
van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen.
• De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn.

2. Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?
Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld niet van toepassing op:
• glazenwassen;
• aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
• het vervangen van gordijnen en zonwering;
• het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering
van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel
uitmaken van de woning;
• de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de
renovatie-/herstelwerkzaamheden;
• sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en
herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

3. Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief?
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond
op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.

4. De verbouwingswerkzaamheden zijn nu al gestart, is het verlaagde
btw-tarief van toepassing?
Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór
1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent
van de gehele verbouwing of renovatie.
Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.

5. Mijn verbouwing wordt in juli 2011 afgerond, geldt het verlaagde btw-tarief?
Als de werkzaamheden niet vóór 1 juli 2011 zijn afgerond, dan geldt het
verlaagde btw-tarief niet.
Ook niet voor de werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn verricht.

6. Hoe kom ik aanmerking voor het verlaagde btw-tarief?
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste btw-tarief
toe te passen.
Als u twijfelt of het juiste btw-tarief is toegepast, informeer dan bij de
aannemer.

7. Moeten aannemers een vergunning aanvragen om het tarief te hanteren?
Nee, een vergunning is niet nodig.

8. Mogen alleen aannemers het verlaagde btw-tarief hanteren?
Nee, de toepassing van het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van
woningen hangt niet af van het type bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.
Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie en herstel-
werkzaamheden uitvoeren aan woningen als aan de voorwaarden wordt voldaan.

9. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor de bewoners van een
appartementencomplex als die hun woning renoveren of verbouwen?
Ja, ook in deze situatie geldt het verlaagde btw-tarief.
Ook aanleunwoningen en studentenflats komen in aanmerking.

10. Valt de verbouwing van een garage onder de regeling?
Ja, ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip
‘woning’ als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

11. Geldt het verlaagde btw tarief ook voor nieuwbouwwoningen die worden
opgeleverd na 1 oktober 2010?
Het verlaagde btw-tarief geldt uitsluitend voor renovatie en herstel van
woningen die na eerste ingebruikneming 2 jaar oud zijn.
Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

12. Hoe wordt voorkomen dat de wijzigingen in het btw-tarief worden
gebruikt/misbruikt voor verkapte prijsverhogingen?
Om ervoor te zorgen dat consumenten optimaal profiteren van het verlaagde
btw-tarief heeft minister De Jager vooraf overleg gevoerd met Bouwend
Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW.
Deze organisaties gaan zich ervoor inzetten dat hun leden het voordeel
doorberekenen aan de klant.

13. Ik heb al een prijs afgesproken met mijn aannemer, moet de aannemer de
prijs nu aanpassen omdat het verlaagde btw-tarief van toepassing is?
Indien de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór
1 juli 2011 dan is het verlaagde btw-tarief van toepassing.
De ondernemer moet dan 6% btw in rekening brengen.
Indien er al een deelfactuur met 19% btw is afgegeven, dan moet de
ondernemer het tarief in de eindfactuur corrigeren.

14. Vallen sloopwerkzaamheden onder de regeling?
Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen
onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouw-
werkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn.
Wanneer er sprake is van sloop van een object valt dit niet onder de regeling.

15. Vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van dubbel glas in een woning
ook onder de regeling?
Ja.

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 augustus 2010.

De minister van Financiën,
J.C. de Jager.

Dit bericht is geplaatst op 24 oktober 2010 om 12:20 in de categorie Algemeen.
Je kunt reacties op dit bericht volgen via de RSS 2.0 feed.
Je kunt naar het eind van dit bericht gaan en een reactie schrijven.
Pingen is momenteel niet toegestaan.

Schrijf een reactie

Actif gevelrenovatie

René van Zon
Velhorstlaan13
3207 ZM Spijkenisse

Telefoon:
(+31) (0)651-834917

K.v.K. nr: 24258707

Werkplaats

Tradecenter Schenkel
Theemsweg 91
3201 LT Spijkenisse

Inloggen

Social Media

Volg | deel Actif gevelrenovatie
via het sociale media podium van:
tweet