Rene van Zon | Actif gevelrenovatie

Informatie

Informatie over Actif in gevelrenovatie.

Wij zijn Actif met gevelrenovatie in onder andere Rotterdam en Dordrecht!
Met een jaren lange ervaring staan wij voor hoogwaardig kwaliteitswerk.

Met ons vakkundig team brengen wij uw gevel weer in de oorspronkelijke staat.
Of het nu gaat om groot of klein, monumentaal of nieuw, herstellen of onderhoud.

Eerst het plaatsen van aluminium snelbouw steigers of stalen steigers.
Vervolgens het uithakken of uitslijpen van het bestaande voegwerk.
Daarna gevelreiniging ( d.m.v. het schoon stralen met een fijne korrel zand )
Ofwel reiniging ( met alleen water, uw gevel behoudt de kleur zoals hij nu is )
Maar ook het metselwerk herstellen. ( zoals b.v. scheuren in de stenen )
Verder het opnieuw voegen ( in verschillende soorten voegwerk ) van gevelvlakken.
Als laatste uw gevel waterafstotend maken door middel van impregneren.

Of het nu gaat om groot of klein, monumentaal of nieuw, herstellen of onderhoud.
U bent bij ons aan het juiste adres.

Bij een gevelrenovatie of gevelrestauratie wordt de schade aan de gevel hersteld.
Uw gevel wordt visueel maar ook bouwkundig weer in goede staat gebracht.

Actif gevelrenovatie kan u het volgende aanbieden:

Informatie over Klimwerk.


Het monteren demonteren van aluminium en of stalen snelbouw steigers.

Informatie over Hakwerk.

Voegwerk wordt in de loop der jaren aangetast door weers en milieu invloeden.
Maar door het zure regenwater wordt de voeg zacht en poreus.
Bovendien is in het verleden niet voldoende aandacht aan de kwaliteit van het
voegwerk besteed.

Slecht voegwerk kan vocht intreding veroorzaken met als gevolg dat er
vocht doorslag en vorstschade kan ontstaan.
Daarom kan het dus nodig zijn voegwerk te vervangen.

Dit gebeurt door het uithakken of uitslijpen van het bestaande voegwerk tot op
de gezonde metselspecie.
Het uithakken of uitslijpen van voegen vereist deskundigheid.

De keuze van de toe te passen gereedschappen en de toe te passen methode
zijn ten slotte bepalend voor het resultaat.

Wij hakken of slijpen zowel op stroom evenals pneumatisch (op lucht).

Een gespecialiseerd bedrijf zoals Actif gevelrenovatie heeft de nodige
expertise om dit werk verantwoord uit te voeren.

De voeg dient voldoende diep en schoon uitgehakt of uitgeslepen te worden,
tot op de gezonde metselspecie.

Doch het hakwerk of slijpwerk dient zorgvuldig te gebeuren zodat er geen
beschadigingen aan het bestaande metselwerk ontstaan.

Tenslotte dient na het verwijderen van de oude voegen de gevel grondig
gereinigd te worden, zodat een gezond hechtvlak ontstaat voor de nieuwe voeg.

Informatie over Gevelreiniging.

Het aanzicht van de gevel bepaalt in hoge mate de eerste indruk van een gebouw.
Minerale ondergronden hebben de eigenschap om door weers en milieu invloeden
te vervuilen en te verslechteren.

In het verleden werd deze vervuiling verwijderd door toepassing van chemicaliën,
met alle gevolgen van dien.

Maar ook het stralen van gevels met een hard en scherp straalmiddel heeft nogal
wat schade aan gevels veroorzaakt.

Actif gevelrenovatie heeft jaren ervaring in het reinigen van gevels.
Wij stralen de gevels met een zacht soort materiaal onder een lage druk straal.

Informatie over Technisch reiningen.

Voor het aanbrengen van nieuwe voegen of een hydrofobering is een schone
ondergrond een vereiste, dit om een goede hechting voor het aan te brengen
materiaal te verkrijgen.

Stof, mos en algen moeten worden verwijderd.

Dit betekent dat de gevel grondig afgespoten moet worden met schoon
leidingwater.(dit is ook mogelijk met warm water. ‘stoomcleanen’)
Hierdoor worden alle losse deeltjes, mos en algen verwijderd en gaan de poriën
van de ondergrond open.
Bij dit systeem frist de gevel vaak wel op, maar aanslag door milieu invloeden
verdwijnen niet.

Informatie over Voegwerk.

Om de eerder geschetste problemen met voegwerk te voorkomen is het van belang,
bij het opnieuw voegen, voor het juiste type voeg en de juiste mortelsamenstelling
te kiezen.

Ook een uitgebreide nazorg voor vers voegwerk is van belang om een kwalitatief
sterke voeg met een lange levensduur te garanderen.

Aan de kwaliteit van het voegwerk is tijdens het bouwen in de ( jaren ’60 & ’70)
vroegere jaren weinig aandacht besteed.

Prijs en bouwsnelheid waren maatgevend, zodat er niet op mortelsamenstelling en
uitvoering van het voegwerk werd gelet.

Dit heeft tot gevolg dat veel in die tijd geproduceerd voegwerk aan vervanging
toe is.
Bovendien zorgen milieu- en weersinvloeden voor aantasting van het voegwerk.

De laatste jaren wordt er echter meer aandacht aan het voegwerk besteed.
Dit heeft geresulteerd in het opstellen van voegklassen.

Informatie over Voegklassen.

De hardheid wordt gemeten met een terugslaghamer, de Schmidt-Prüfhammer.

CUR-aanbeveling 61 komt tot de volgende klasse-indeling:

VH 15 t/m 24 = zacht;
Een klasse die nooit moet worden nagestreefd.
Alleen toepasbaar voor voegwerk waaraan geen eisen worden gesteld.

VH 25 t/m 34 = matig hard;
klopwerk, borstelwerk en kamwerk.

Zeer bruikbaar voor werk dat niet of nauwelijks belast wordt.
Deze klasse kan worden geëist bij traditioneel uitgevoerd voegwerk.

VH 35 t/m 44 = middel hard;
platvolvoegwerk, terugliggendvoegwerk, en daggestreep.

Dit is de standaard klasse voor normaal opgaand metselwerk aan de regenzijde.
Het kan worden verkregen bij verwerking van een niet te droge specie met
een goede samenstelling die zorgvuldig wordt na-gestreken.
Duidelijk is dat er veel aandacht aan dit voegwerk moet worden besteed.

VH 45: 45 of meer = hard;
knipwerk (de voeg ligt buiten het gevelvlak) en, snijwerk
  (het voegwerk ligt gelijk met het gevelvlak).

De klasse bij een hogere dan normale belastingen.
Om deze klasse te bereiken is mechanische verdichting noodzakelijk, terwijl ook
het bindmiddel gehalte iets verhoogd dient te worden.

Informatie over Restaureren.

Metselwerk bestaat uit een stapeling van stenen die met mortel aan elkaar
verbonden worden.

Er bestaan twee vormen voor het voegen van de naden tussen de stenen
van het metselwerk.
De meest toegepaste vorm in Nederland is het achteraf voegen.

Hiertoe wordt tijdens het metselen de metselspecie uitgekrabbeld, zodat er
ruimte ontstaat om na uitharding van de metselspecie een voeg aan te brengen.
Deze methode van achteraf voegen heeft als voordeel dat de kleur en de structuur
van het voegwerk aangepast kunnen worden aan de wensen van de opdrachtgever.

De andere methode is het doorstrijken van de metselspecie tijdens het metselen.
Een vroeger regelmatig toegepaste methode.

In de loop van de jaren ontstaat ook vaak schade aan het metselwerk van een
gevel.

Deze schadepatronen kunnen onder andere ontstaan door vochtintreding en
vorstschade, zettingsverschijnselen, roestende ankers en lateien in de gevel.

Opnieuw is een deskundig oordeel nodig om de oorzaak van de schade vast
te stellen en de juiste reparatiemethode te kiezen.

Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een zettingsscheur te herstellen zonder de
oorzaak van de zettingen weg te nemen.
De scheur zal dan binnen niet al te lange tijd weer terugkomen.

Voor het herstellen van schade aan metselwerk is een aantal reparatiemethoden
beschikbaar.

Informatie over Inboeten.

Bij deze methode van herstel is het noodzakelijk de oorzaak van het ontstaan
van de schade weg te nemen.

Dit kan bijvoorbeeld door achterliggend ijzerwerk grondig te ontroesten en te
conserveren en het nieuwe metselwerk vrij van hetijzer terug te metselen.

Hierbij is de keuze van de juiste steen heel belangrijk, omdat de toegepaste
stenen vaak niet meer leverbaar zijn.

Actif gevelrenovatie weet een aantal leveranciers van oudere materialen,
zodat wij meestal de juiste steen weten te vinden.

Informatie over Modelleren.

Wanneer de schade aan metselwerk niet structureel is, kan ook voor het
opnieuw modelleren van beschadigde stenen worden gekozen.

Hierbij worden kapotte stenen met een in kleur en structuur aangepaste
reparatiemortel gerepareerd.

Wij hestellen ook geglazuurde metselstenen.

Informatie over Hydrofoberen.

Vochtindringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen.
Om deze problemen te voorkomen kunnen minerale gevels worden gehydrofobeerd.

Onder hydrofoberen verstaan we het vloeiend aanbrengen van een
hydrofoberingsmiddel op het geveloppervlak.

Door de gevel te hydrofoberen blijft waterindringing van buitenaf achterwege,
de waterdampdoorlaatbaarheid blijft voor 90% gehandhaafd.

Hydrofoberen heeft een aantal voordelen:
” Hydrofoberen vermindert vochtintreding in het geveloppervlak.
” Omdat vochtintreding wordt voorkomen, wordt het hernieuwd vervuilen
  van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd.
” Door de drogere gevel is de voedingsbodem voor algen en mossen verminderd.
” Mocht er toch weer sprake zijn van aangroei, dan zal deze aanzienlijk
  gemakkelijker te verwijderen zijn.
” Vorstschade door waterindringing wordt beperkt, mits er geen scheurvorming of
  beschadigingen aanwezig zijn.
” Door de hydrofobering wordt de kristallisatie van zouten voorkomen.
” Bij afzetting van zouten worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd.
” De hydrofobering is visueel vrijwel niet waarneembaar.

Toepassingen

Voor het juist toepassen van een hydrofoberingsmiddel is deskundigheid vereist.

Zo moet er in het bijzonder gelet worden op de volgende zaken:
” De gevel mag geen scheurtjes of gaatjes groter dan 0,3 mm bevatten,
” moet voorzien zijn van gezond voegwerk,
” en dient eerst gereinigd te worden, zo kan het hydrofoberingsmiddel
  optimaal in het geveloppervlak dringen.

Er zijn veel hydrofoberingsproducten op de markt.

De door actif gevelrenovatie gebruikte hydrofoberingsmiddelen op basis van
silanen en siloxanen, zowel ‘oplosmiddel houdend’ als ‘watergedragen’,
voldoen aan alle nationaal gestelde eisen.

Naast hydrofoberende producten zijn er producten op de markt waarmee zwak
voegwerk of metselwerk verstevigd kan worden.
Deze producten zijn ook uitermate geschikt voor het verstevigen van zandsteen en
andere zachte natuursteen soorten.

Op de impregneer werkzaamheden wordt een garantie van 10 jaar afgegeven.

 • Lees ook onze andere pagina’s.
 • Gevelreiniging
 • Voeg types
 • Gevelspecialist Rotterdam
 • Dordrecht
 • Lees meer in ons weblog
 • Bekijk hier andere projecten
 • U wilt meer informatie of een offerte aanvraag?

  Informatie Actif gevelrenovatie
   
  Informatie
   
  Actif gevelrenovatie.